Skip to main content
csr, corporate social responsibility

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu? Zobacz, jak firmy inwestują w lepszą przyszłość

Sprawdź, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Jakie działania podejmują firmy, aby zapewnić naszej planecie lepszą przyszłość?

W dzisiejszych czasach biznes to nie tylko liczby i zyski. To także o wartości, jakie firma przynosi społeczeństwu i środowisku, w którym działa. Firmy odgrywają ważną rolę w zapewnianiu zrównoważonego rozwoju poprzez wdrażanie społecznie odpowiedzialnych praktyk. Ważne jest też inwestowanie w projekty, które przynoszą korzyści dla społeczeństwa. Dlatego przedsiębiorstwa powinny wykorzystywać swoją pozycję, wspierając społecznie odpowiedzialne działania i zrównoważony rozwój. Z tego wpisu dowiesz się, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Poznasz też konkretne przykłady działań CSR podejmowanych przez wybrane firmy. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu – definicja

Społeczna odpowiedzialność biznesu to jedna ze strategii zarządzania. Jest to sposób, w jaki przedsiębiorstwa kierują swoimi działaniami, uwzględniając w nich nie tylko kwestie zarobkowe, ale również wpływ na społeczeństwo i środowisko. Można więc powiedzieć, że społeczna odpowiedzialność to szersze spojrzenie na biznes – takie, które uwzględnia aspekty społeczne, ekologiczne i etyczne. Pojęcie to bywa stosowane zamiennie ze skrótem CSR – bardzo możliwe, że gdzieś już się z nim spotkałeś. CSR to skrót od Corporate Social Responsibility. 

Co to oznacza w praktyce? Firma społecznie odpowiedzialna podejmuje działania, które przyczyniają się do ogólnie rozumianego dobra społeczeństwa. W ten sposób mogą minimalizować negatywny wpływ na otoczenie. 

Mogą to być różnorodne inicjatywy, np.:

 • związane z ochroną środowiska,
 • poprawa warunków pracy,
 • wspieranie lokalnych społeczności,
 • promowanie etycznych praktyk biznesowych,
 • inwestowanie w rozwój społeczny.

Warto dodać, że istotnym aspektem CSR jest transparentność i odpowiedzialność w zakresie informowania o swoich działaniach społecznych. Przedsiębiorstwa powinny regularnie raportować o swoim zaangażowaniu i osiągnięciach w obszarze CSR. Dzięki temu społeczeństwo jest w stanie ocenić, czy są one rzeczywiście odpowiedzialne.

Polecamy przejrzeć też podobne wpisy:

trzy dłonie dorosłych osób nad stołem jako znak współpracy w trosce o społeczeństwo

Jakie wyróżniamy narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu?

Do najważniejszych należą:

 • działania proekologiczne – czyli wszelkie działania dotyczące ochrony środowiska. Są to też inwestycje, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko. Należą do nich np. wdrażanie polityki środowiskowej, odpowiednie zarządzanie surowcami czy segregacja odpadów. Poza tym ważne jest wdrażanie ekologicznych procesów technologicznych oraz produktów i usług,
 • programy dla pracowników – będą to zarówno programy integracyjne, jak i inwestycje w rozwój pracowników poprzez szkolenia i kursy. Warto rozważyć również programy na rzecz wyrównywania szans – mowa tutaj np. o elastycznych formach zatrudnienia, wyrównywaniu szans osób po 45. roku życia oraz osób niepełnosprawnych,
 • systemy zarządzania – powinny być przejrzyste i skuteczne. Należą do nich: system zarządzania jakością, system zarządzania środowiskowego oraz zarządzanie odpowiedzialnością społeczną,
 • znakowanie produktów – obejmuje znakowanie ekologiczne i społeczne. Polega na informowaniu konsumenta o aspektach ekologicznych produktu (wpływie na środowisko czy zdrowie) i społecznych. Dzięki temu wyróżniamy konkretne produkty spośród dostępnych na rynku, co umożliwia dokonywanie świadomych wyborów przez konsumentów. Producenci powinni umieszczać informacje o składzie produktów i zawartości poszczególnych składników,
 • raporty społeczne – przedstawiają one sposób zarządzania przedsiębiorstwem, a także realizacji strategii firmy z uwzględnieniem działań społecznie odpowiedzialnych. Ma to na celu pokazanie przejrzystości firmy – dzięki temu ludzie wiedzą, co się wewnątrz niej dzieje,
 • działania na rzecz lokalnej społeczności – są to przedsięwzięcia na rzecz otoczenia, w którym funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. Mogą przyjmować różne formy, m.in.: organizowanie akcji charytatywnych, programów dla dzieci i młodzieży, współpraca z lokalnymi organizacjami, działania ekologiczne oraz inwestycyjne (np. budowanie dróg),
 • programy wolontariatu pracowniczego – zachęcanie pracowników do angażowania się w działania społeczne. Zwykle odbywa się to poprzez organizowanie programów wolontariackich. Mogą oni brać udział w projektach charytatywnych i społecznych, np. pomoc w schroniskach dla bezdomnych, prace na rzecz ochrony środowiska, zbiórki książek dla dzieci, pomoc w schronisku dla zwierząt lub udzielanie wsparcia osobom potrzebującym,
 • równość i inkluzja – rozwijanie programów, które zapewniają równe szanse, a dodatkowo włączają wszystkich pracowników. Dzięki temu każdy czuje się mile widziany, niezależnie od płci, rasy, orientacji seksualnej czy niepełnosprawności. Należą do nich np. programy szkoleniowe, wsparcie dla różnorodności w miejscu pracy, tworzenie polityk antydyskryminacyjnych i równościowych szans.

Ważne jest, aby podejmowane działania były autentyczne i zgodne z wartościami firmy. Poza tym naprawdę powinny się przyczyniać do tworzenia pozytywnych zmian zarówno w społeczeństwie, jak i w samym przedsiębiorstwie.

czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu, pracownicy dbający o środowisko

Przykłady społecznej odpowiedzialności biznesu

W dzisiejszych czasach konsumenci coraz bardziej zwracają uwagę na wartości, jakie reprezentują firmy. Z tego względu społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) staje się nieodłączną częścią strategii wielu przedsiębiorstw. Można zatem powiedzieć, że CSR to podejście, które kładzie nacisk nie tylko na osiąganie zysków. Równie ważne jest też to, jaki firma wywiera wpływ na ludzi oraz środowisko.

Poniżej znajdziesz przykłady konkretnych działań CSR, które miały miejsce w ostatnim czasie.

Pepco

Marka Pepco w lipcu br. została partnerem programu profilaktycznego „Godzina dla Młodych Głów”. Projekt ten ma na celu zwrócenie uwagi na problemy ze zdrowiem psychicznym wśród młodych osób. Darmowe materiały będą dostępne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Środki zostaną przeznaczone na różne inicjatywy w ramach akcji. Będzie to przede wszystkim wprowadzenie bezpłatnych działań profilaktycznych dla młodych osób, ich rodziców czy nauczycieli. Eksperci opracują specjalne karty pracy czy scenariusze lekcji oraz różnego rodzaju prezentacje i ćwiczenia. Poza tym zostaną stworzone poradniki oraz webinary zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli.

Chodzi o to, aby każda z grup wpływających na kondycję psychiczną młodych ludzi otrzymała właściwą edukację pod tym kątem. Celem marki Pepco jest wsparcie dzieci i młodych osób w kryzysie psychicznym. Jest to ogromny problem w Polsce, który znacznie nasilił się w ostatnich latach.

ING Bank Śląski

Fundacja ING Dzieciom została partnerem Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Dziecięcej – Ojce i Dziatki. Akcja odbywała się w 7 polskich miastach, do Katowic dotarła końcem sierpnia br.

W ramach wydarzenia odbywały się kreatywne warsztaty oraz spotkania autorskie. Zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy mieli możliwość rozmowy z pisarzami i ilustratorami, którzy brali udział w akcji. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Czas Dzieci.

dłonie trzymające malutkie drzewko z zielonymi liśćmi, rozmazane tło

Carrefour Polska

Marka Carrefour Polska konsekwentnie prowadzi politykę równych szans. Od lipca br. zmienił się skład grupy zarządzającej. Obecnie zarząd składa się z trzech kobiet i trzech mężczyzn. Co więcej, połowa z nich to Polacy, a pozostali członkowie – osoby pochodzące z zagranicy. 

Sieć Carrefour od dawna podkreśla, że zależy jej na równości różnych grup społecznych. Teraz możemy zobaczyć, że to nie tylko puste słowa, ale również czyny.

IKEA

Marka Ikea w czerwcu br. podjęła współpracę z Miłość Nie Wyklucza. Jest to towarzyszenie działające na rzecz równego traktowania osób LGBT+ oraz wprowadzenia w Polsce równości małżeńskiej. Zachęcała również swoich pracowników do świętowania Miesiąca Dumy. 

Marka wspiera środowisko LGBT+ już prawie od 30 lat. Zależy jej na budowaniu przyjaznego miejsca nie tylko dla jej pracowników, ale również klientów. Wsparcie osób LGBT+ w pracy jest jednym z punktów Strategii Równości, Różnorodności i Włączania IKEA, realizowanej od 2020 roku.

Pannatoni

Deweloper Pannatoni regularnie wspiera bezdomne zwierzęta i placówki, które zapewniają im azyl. W ostatnich miesiącach odnowił Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach. Planowane są już kolejne działania w zakresie pomocy schroniskom dla zwierząt. 

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak trudna jest sytuacja. Według dostępnych danych obecnie w Polsce istnieje ok. 230 schronisk. Otwieranie schronisk to tak naprawdę podstawowa forma pomocy, jaką możemy zaoferować bezdomnym psom i kotom, a także innym zwierzętom domowym.

Czego dowodzą przedstawione przykłady? Przede wszystkim tego, że można osiągać sukces biznesowy i jednocześnie działać na rzecz dobra społecznego. Dodatkowym plusem jest tutaj inspiracja dla innych do wprowadzania podobnych działań.

czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu, wizualizacja

Społeczna odpowiedzialność biznesu – możliwe korzyści dla firm

CSR niesie za sobą wiele korzyści, które wpływają zarówno na przedsiębiorstwo, jak i na społeczność. Firmy, które angażują się w CSR, uwzględniają interesy społeczne, dbają o ochronę środowiska i budują trwałe relacje z różnymi grupami interesariuszy, do których należą np. pracownicy.

Główne korzyści dla firm wynikające ze stosowania CSR:

 • gospodarowanie zasobami naturalnymi w sposób racjonalny (dotyczy to również odpadów),
 • zwiększenie bieżącej płynności finansowej,
 • wyższa rentowność sprzedaży,
 • równość kobiet i mężczyzn (dot. wynagrodzenia i zajmowanych stanowisk),
 • wypłaty wynagrodzenia w terminie,
 • dostępność szkoleń i kursów, czyli gwarancja rozwoju zawodowego,
 • gwarancja dodatkowej opieki medycznej,
 • ograniczenie niekorzystnego wpływu biznesu na środowisko.

Jak widzisz, mamy tutaj do czynienia z różnego rodzaju korzyściami. Część z nich dotyczy środowiska, inne pracowników, ekologii czy otoczenia.

Prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę, że przedsiębiorstwa, które podejmują działania w tym kierunku, zyskują na konkurencyjności. To jednak nie wszystko! Przyczyniają się również do tworzenia warunków dla zrównoważonego rozwoju, w tym ekonomicznego. Powinieneś wiedzieć, że harmonia między biznesem, społeczeństwem i środowiskiem to podstawa budowania dobrobytu dla całego społeczeństwa.

żarówka narysowana na białej kartce z prawdziwymi liśćmi zamiast światła

Podsumowanie

Po zapoznaniu się z tym wpisem wiesz już, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Działania CSR bywają bardzo różnorodne, co możesz zauważyć na podstawie przytoczonych przykładów.

Jak widzisz, firmy odpowiedzialne społecznie dbają o swój wizerunek, poprawiając jednocześnie jakość życia ludzi ich otoczenia. Z kolei pozytywny wizerunek firmy przekłada się na zaufanie konsumentów i wzrost jej wartości.

Źródła przykładowych działań CSR: https://odpowiedzialnybiznes.pl/

Źródła grafik:


Ten post został opublikowany w: Blog przez admin. Zapisz link.

Brak komentarzy

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.